algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden - Soul Vivé

  1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten die worden aangeboden door Soul Vivé, gevestigd te [adres]. Door gebruik te maken van de producten, diensten of activiteiten van Soul Vivé, hierna ook wel "het bedrijf" genoemd, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

  2. Productinformatie en garantie Het bedrijf streeft ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken over de aangeboden producten en diensten. Desondanks kan het bedrijf niet garanderen dat alle informatie volledig en foutloos is. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de producten, diensten, prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving.

  3. Bestellingen en betalingen Het plaatsen van een bestelling bij Soul Vive houdt een bindende overeenkomst in tussen het bedrijf en de klant. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren om welke reden dan ook. Betalingen dienen te worden voldaan volgens de aangegeven betaalmethoden en binnen de gestelde termijnen. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten of schade die voortvloeien uit onjuiste of onvolledige betalingsgegevens verstrekt door de klant.

  4. Levering en verzending Het bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om de producten en diensten tijdig te leveren zoals vermeld op de website of in de bestelbevestiging. Verzending van fysieke producten gebeurt op basis van de aangegeven verzendmethoden en -voorwaarden. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor vertragingen of schade tijdens het transport. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige verzendgegevens.

  5. Retourneren en restituties Het bedrijf hanteert een retourbeleid dat voldoet aan de wettelijke vereisten en redelijke voorwaarden om klanttevredenheid te waarborgen. In geval van retournering van producten, dient de klant het bedrijf op de hoogte te stellen binnen een redelijke termijn na ontvangst van de producten. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren als niet aan de geldende voorwaarden wordt voldaan.

  6. Intellectuele eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten, diensten, merken, logo's, teksten, afbeeldingen en andere materialen die worden aangeboden door Soul Vive blijven eigendom van het bedrijf. Het is de klant niet toegestaan om deze materialen te kopiëren, reproduceren, verspreiden of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

  7. Privacy en gegevensbescherming Het bedrijf hecht veel waarde aan de privacy van de klanten. Het privacybeleid van Soul Vive beschrijft hoe persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en beveiligd. Door gebruik te maken van de producten, diensten of activiteiten van Soul Vive stemt de klant in met het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens volgens het privacybeleid van het bedrijf.

  8. Aansprakelijkheid Het bedrijf streeft ernaar om producten en diensten van hoge kwaliteit aan te bieden. Het bedrijf kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de producten, diensten of activiteiten van Soul Vive.

  9. Geschillen en toepasselijk recht In geval van geschillen tussen het bedrijf en de klant, streven beide partijen naar een minnelijke schikking. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, zijn de bevoegde rechtbanken van [plaatsnaam] exclusief bevoegd. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van [land], met uitsluiting van de conflictregels.

  10. Wijzigingen in de algemene voorwaarden Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van het bedrijf. Klanten worden aangeraden om regelmatig de algemene voorwaarden door te nemen.

Door gebruik te maken van de producten, diensten of activiteiten van Soul Vive, verklaart u dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.